Puristus

Yleisessä kielenkäytössä puhutaan luistelijan potkuista. Luistelusuorituksen kannalta kuvaavampaa on puhua puristuksesta. Potkimalla luistelija ei voi paljoakaan vaikuttaa vauhtiinsa, mutta voimakkaalla sivulle suuntautuvalla puristuksella hän pystyy lisäämään vauhtiaan.

Luistelijan tulee hallita tasapainonsa kapean terän päällä liukuessaan. Puristus tapahtuu liukuasennosta ensin painopistettä siirtäen puristuksen suunnassa. Puristuksen tulee lähteä vartalon alta, ja siihen on joustavasti liitettävä keskipakoisvoiman hyväksikäyttö vartalon painopisteen siirtyessä tukijalalle.

Tukijalka pidetään vartalon alla polvea eteenpäin suunnaten.. Yleisimmät virheet aloittelevilla luistelijoilla on "potkiminen" taaksepäin ja painopisteen puutteellinen siirto tukijalan varaan. Luistelu pysyy paremmin "koossa", kun puristuksessa polvi ei oikene kokonaan.