Liuku

Liukumisen tulee tapahtua tasapainossa sekä sivusuunnassa kuin eteen- ja taaksepäin. Vartalon tulee liikkua mahdollisimman suoraan eteenpäin ja painopistettä siirretään sivusuunnassa ainoastaan keskipakoisvoiman hyödyntämiseksi puristusvaihetta ennen.

Parhaan liukumisen edellytyksenä on, että vartalon painopiste on liu'un aikana tukijalan päällä luistimen terän keskiosalla tasapainossa. Jos painopiste ei ole jalan päällä, terän "kanttaaminen" rajoittaa liukua.

Luistimen irrottua jäästä puristusvaiheen jälkeen terä kääntyy pystyyn ja jalka viedään takakautta painopisteen linjaan. Jalkaa ei saa viedä takana "yli" siten, että se aiheuttaa kiertoliikettä liukuun.