Harjoittelukausien fysiologiset tehtävät

Peruskuntokaudella pyritään yleiskunnon lisäämiseen, aerobisen kapasiteetin kasvattamiseen, voiman lisäämiseen ja muiden tärkeiden osatekijöiden kuten liikkuvuuden, keskittymiskyvyn ja rentouden lisäämiseen. Lisäksi aloitetaan luistelun vaatiman koordinaation kehittäminen.

Syysharjoituskaudella jatketaan aerobisen kunnon kehittämistä, mutta lisäksi käyttöön otetaan anaerobiset harjoitteet lihaksiston väsymysaineiden (maitohappo) sietokyvyn lisäämiseksi. Luistelun kuivaharjoituksilla lisätään paikallista lihaskestävyyttä ja kestovoimakkuutta sekä koordinaatiota. Voimanhankintaa lisätään maksimivoiman parantamiseksi. Kehitetään nopeutta ja reaktiokykyä, kimmoisuutta, rentoutta ja notkeutta.

Siirtymäkaudella tarkoitetaan sitä ajanjaksoa, jolloin kuivaharjoittelusta siirrytään jääharjoitteluun. Luonnonjäillä kausi on muodostunut monen luistelijan kompastuskiveksi, eikä siirtymäkauden ongelmia tule väheksyä tekojäälle siirryttäessäkään. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota harjoitusrasitteen annostukseen. Suorituskyvyn lisäämiseksi kunto- ja lajiharjoittelun määrä on pidettävä riittävän korkeana. Jääharjoittelun alkaessa harjoitus voi kasaantua tai päinvastoin muu harjoittelu unohtua. Jääharjoitteluun totuttautuminen vie aikaa 2-3 viikkoa, jopa pitempäänkin riippuen harjoitusmahdollisuuksista. Jotta harjoittelun nousujohteisuus voidaan taata, siirtymäkaudesta tulee selviytyä nopeasti jäältä tapahtuvan huippukunnon viimeistelemiseksi.

Jääharjoituskaudelta pyritään hankittujen ominaisuuksien, kestävyyden, voiman ja nopeuden lajikohtaiseen maksimointiin. Lisäksi tekniikka viimeistellään kilpailuoloissa ja kilpailuvauhdissa. Kestävyys- ja nopeusharjoittelu suoritetaan jäällä. Voimaharjoittelua jatketaan osittain kuvaharjoitteluna ja levytangoilla. Näin etenkin sprintteriluistelijoiden osalta, koska voima räjähtävänä ominaisuutena vähenee helposti kilpailukauden aikana.

Huippukuntoon virittäytyminen tapahtuu nousujohteisen harjoittelu- ja kilpailurytmin sekä levon oikealla suhteuttamisella. Kilpailukauden tuloskunto kohdistetaan kauden tärkeimpään kilpailuun.