Lähtö

Lähtöasennon tulee mahdollistaa nopea reagointi ja voimakas eteenpäin vievä ponnistus.Voimakkaampi eli ponnistusjalka asetetaan takimmaiseksi n. 45 asteen kulmassa lähtösuuntaan nähden. Etummaisen jalka tukee luistelijan paikalleen lähtölaukaukseen asti. Painopiste on hieman etummaisella jalalla, mikä mahdollistaa ponnistavan jalan nopean reagoinnin lähtömerkistä.

Lähtöponnistuksen tapahduttua tulee muutama (6-8) nopea juoksunomainen askel, minkä jälkeen siirrytään luisteluun voimakkain sivulle suuntautuvin potkuin. Kiihdytysvaiheessa vapaa jalka tulee suoraan puristuksen jälkeen vartalon alle, eikä kierrä takakautta kuten normaaliluistelussa. Tällä tekniikalla voidaan lähdön rytmiä nopeuttaa. Tukijalka tulee suunnata voimakkaasti eteen polvi edellä. Vartalon painopisteen on oltava tukijalan päällä, jotta puristusvoima voidaan käyttää massan eteenpäinviemiseen ja puristava jalka voidaan vetää nopeasti vartalon alle . Virheellinen suoritus näkyy polvien hajaantumisena ja vartalon keinahtamisena taaksepäin.